Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận thành kính phân ưu

Ban Hướng Dẫn Gia đình Phật tử NINH THUẬN

Nhận được tin

Huynh trưởng cấp Dũng: Võ Tấn Sáu

Pháp danh:  Như Hòa

Thọ Thập Thiện Giới, Pháp tự: Phước Hậu

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1948

Nguyên quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Trú quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Nguyên Phụ tá Ủy viên Nội vụ BHD Trung uơng GĐPT Việt Nam

Phó Trưởng ban BHD GĐPT Quảng Nam I

Đã xả bỏ báo thân vào lúc 09h45 ngày 03 tháng 02 năm 2020

Nhằm ngày mùng 10 tháng giêng năm Canh Tý

BHD cùng toàn thể Lam Viên GĐPT Ninh Thuận

Thành kính chia buồn đến Hội Đồng HTr cấp Dũng,

BHD TW GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Quảng Nam và tang gia hiếu quyến HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu

Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh Anh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân ưu

phuocthanh

BHD Lâm Đồng: Phân ưu HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap

Cung tiển chơn linh Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh