Trang chủ / Tag Archives: huynh trưởng

Tag Archives: huynh trưởng

BHD Gia Định: Trại kết khóa LT HL HTr ADục 23, Lộc Uyển 31, năm 2016 – Phần 1

BHD Gia Định: Trại kết khóa LT HL HTr ADục 23, Lộc Uyển 31, năm 2016 – Phần 1

Thực hiện đề án Phật sự về Tu Học và Huấn Luyện của BHD GĐPT Gia Định năm 2016, giai đoạn hai của trại huấn luyện HT sơ cấp Lộc Uyển 31 và Cấp 1 A Dục 23 diễn ra tại Tu viện Toàn Giác, Long Thành, Đồng Nai. Với …

Xem chi tiết