GĐPT Gia Định tổ chức lễ thọ Cấp Tín – Cấp Tập năm 2015

Toàn thể Lam viên thành tâm cung nghinh Hòa thượng thượng Thanh hạ Huyền, Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam quang lâm chứng minh. Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD GĐPT Gia Định chủ tọa lễ thọ cấp. Buổi lễ còn có sự hiện diện của quý anh chị Ban Thường vụ BHD, quý anh chị Ban viên, Phụ tá Ban viên và Huynh trưởng đại diện các đơn vị tham dự. Hiện diện tại hàng gồm có 03 Huynh trưởng tân thăng cấp Tín và 19 Huynh trưởng tân thăng cấp Tập.

Một số hình ảnh trong lễ thọ cấp

TIB_2291

TIB_2293

TIB_2292

TIB_2296

TIB_2298

TIB_2304

TIB_2306

TIB_2314

TIB_2317

TIB_2320

TIB_2322

TIB_2323

TIB_2324

TIB_2325TIB_2336

TIB_2326

TIB_2329

TIB_2331

TIB_2334

 

TIB_2337

TIB_2339

TIB_2351

TIB_2356

TIB_2360

TIB_2363

TIB_2369

TIB_2372

TIB_2380

TIB_2382

TIB_2387

TIB_2392

TIB_2396

TIB_2397

TIB_2398

TIB_2400

TIB_2403

TIB_2404

TIB_2405

TIB_2406

TIB_2407

TIB_2409

TIB_2410

TIB_2411

TIB_2413

 

TIB_2417

TIB_2421

TIB_2422

TIB_2425

TIB_2427TIB_2448

TIB_2438

TIB_2440

TIB_2442

TIB_2444

TIB_2446

TIB_2483

TIB_2485

TIB_2491

TIB_2495

TIB_2498

TIB_2502

TIB_2506

TIB_2509

TIB_2512

TIB_2515

TIB_2516

TIB_2517

TIB_2519

TIB_2521

TIB_2524

TIB_2526

TIB_2527

TIB_2529

TIB_2531

TIB_2536

TIB_2537

TIB_2538

TIB_2539

TIB_2540

TIB_2541

TIB_2542

TIB_2543

TIB_2549

TIB_2552

TIB_2554

TIB_2556

Ảnh: Nguyên Trung

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm cúng dường văn nghệ Đại lễ Phật đản

nhuanphap

Mai An Tiêm và sanh phần GĐPT

nhuanphap

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức lễ CÀI HOA HIẾU HẠNH

phuocthanh