Trang chủ / Tag Archives: featured

Tag Archives: featured

Kiên Thệ: Trại họp bạn Ngành Thanh Liên Miền Khánh Hòa – Quảng Đức

Kiên Thệ: Trại họp bạn Ngành Thanh Liên Miền Khánh Hòa – Quảng Đức

Lần đầu tiên kể từ sau năm 1975- Với các duyên sự được thành tựu, thể theo đề án sinh hoạt năm 2014 “Chuyên biệt trại họp bạn ngành Thanh nam Miền Quảng Đức và Miền Khánh Hòa “ của Ủy viên Nam Phật tử từ tháng 10/2013 đã được thường vụ BHD.TW thuận duyệt- Trại trường được kiến lập

Xem chi tiết