Browsing: featured

Tiêu điểm Buổi họp báo phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

Buổi họp báo phục hoạt Nguyệt San Đức Tâm

Sự xác quyết phục hoạt Nguyệt San, sự động viên, hứa khả từ quý Đạo Hữu, ACE Lam Viên, Huynh trưởng – Đoàn sinh tham gia đã giúp cho BBT mới ra mắt thêm vững tin vào việc phát triển mạnh mẽ tờ báo Vườn Lam Nguyệt San của đơn vị.