Sinh hoạt đoàn

SINH HOẠT ĐOÀN

            Tổ chức Gia Đình Phật Tử ViệtNamđã có trên 70 năm hình thành và phát triển. Với danh xưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được Đại hội Huynh trưởng thông qua vào năm 1951, bốn  tiếng “Gia Đình Phật Tử” hay gọi tắt là GĐPT đã trở nên quá đổi quen thuộc không chỉ trong anh chị em áo lam. Nói đến Sinh hoạt đoàn, chúng ta có thể hiểu có 6 đoàn gồm 3 ngành chia theo độ tuổi :ngành Thanh(gồm đoàn Nam Phật Tử, đoàn Nữ Phật Tử), ngành Thiếu(gồm đoàn Thiếu Nam, đoàn Thiếu Nữ), ngành Đồng(gồm đoàn Nam Oanh Vũ, đoàn Nữ Oanh Vũ) hay hiểu là có 2 Liên đoàn chia theo giới tính: Liên đoàn ngành nam ( gồm đoàn Nam Phật Tử, đoàn Thiếu Nam, đoàn Oanh Vũ Nam) và Liên đoàn ngành Nữ (gồm đoàn Nữ Phật Tử, đoàn Thiếu Nữ, đoàn Nữ Oanh Vũ). Hiện nay, trên thực tế, ở một số đơn vị còn có đoàn Sen Non tập họp những em dưới 7 tuổi.

            Ai cũng biết mỗi Gia Đình Phật Tử là đơn vị cơ sở nhưng phải có 2 đoàn trở lên mới hình thành được 1 đơn vị và đoàn có vững thì đơn vị mới mạnh. Chính vì thế, việc đào tạo huynh trưởng trước hết là đào tạo huynh trưởng cầm đoàn. Trại đào tạo huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển nhằm đào tạo Đoàn Phó, là những huynh trưởng trực tiếp sinh hoạt với đoàn sinh, hỗ trợ cho Đoàn trưởng trong trách nhiệm cầm đoàn, quản lý đoàn.

Trại đào tạo huynh trưởng cấp 1 A Dục nhằm đào tạo Đoàn trưởng, Huynh trưởng chịu trách nhiệm về sự thịnh suy của một đoàn.

            Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, sinh hoạt của mỗi đoàn với những đặc thù riêng về tâm sinh lý lứa tuổi có thể được giới thiệu để các đoàn tương ứng ở các đơn vị khác nhau có thể tham khảo mô hình sinh hoạt. Từ đó, mỗi đoàn, mỗi đơn vị có thể làm mới sinh hoạt cho mình, tạo niềm vui cho đoàn sinh tìm đến mái nhà lam.

            Trong tinh thần trên, rất mong nơi đây sẽ là mảnh vườn lam quen thuộc với huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT. Những đóng góp bài vở cho trang sinh hoạt, những thong tin kịp thời về sinh hoạt đoàn ở khắp nơi sẽ làm phong phú cho trang nhà. Cám ơn tất cả Lam viên đã theo dõi và xin được chia sẻ, làm quen.

                                                Thay mặt nhóm áo lam Phụ trách trang sinh hoạt

                                                            Diệu Quang Cao Thị Liên Minh

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Tổ chức sinh hoạt “Chuyên năng Ngành Đồng”

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội thi “Đường về Linh Thứu”

phuocthanh

Ngành Đồng BHD BàRịa Vũng Tàu tổ chức Hội Hiếu năm 2012

phuocthanh