Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông Tư Học Giới và Tụng Giới của các cấp Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012

datthinh

Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh