Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Tâm thư

nhuanphap

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Nam 1 – 02.01.2012

datthinh