Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Cam Ranh nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Phù hiệu Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2014

ducquang

Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Bản tin số 4 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh