Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

 

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Lâm Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh

Tài Liệu Gia Trưởng Của Như Tâm

phuocthanh