Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

 

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Lâm Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012

datthinh

Tường Trình: Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPT VN tại Hoa Kỳ – Kỳ IX(nhiệm kỳ 2012-2016))

phuocthanh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN