Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

 

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Lâm Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Bản tin số 4 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh

Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh