Phân Ưu của Hội Đồng Cấp Tấn – BHD Hoa Kỳ

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Nhận được TIN BUỒN
Huynhh Trưởng Cấp DŨNG
THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT NINH THUẬN
Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương Miền Liễu Quán
***
Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1918 ( 10.02 Mậu Ngọ )
Tại Thành Phố Phan Rang, Ninh Thuận
Đã xã báo thân ngày 10 tháng 10 năm 2011
Nhằm ngày 14 tháng 09 năm Tân Mão, tại Thành Phố Phan Rang, Ninh Thuận
Hưởng Thọ 94 tuồi
Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng trong Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn Hoa Kỳ
xin thành kính Chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,
Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận, và
Nhất tâm Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Chơn linh cố Huynh Trưởng Cấp DŨNG
THỊ ĐỀ NGUYỄN KHĂC THỌ
VẢNG SANH AN LẠC QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM. HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỜNG CẤP TẤN HOA KỲ
TÂM DUY Phan Duy Chiêm
Chủ Tịch Ban Chấp hành

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khẩn báo

Tâm Lễ

Bản Tin Cuối Về Lễ Tang Huynh Trưởng Phổ Minh

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến TT. Thích Hải Tạng

datthinh