BHD GĐPT Khánh Hoà Khấp Báo

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Phật A Di Đà 

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA, KÍNH BÁO:

 

Sau thời gian lâm bệnh, đã được môn đồ pháp quyến cùng Y Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh tận tình chăm sóc chữa trị. Song vì tuổi cao sức yếu  Ni Trưởng THÍC NỮ DIỆU Ý,  Viện Chủ Chùa Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang –Tỉnh Khánh Hòa,  ân sư của Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa, đã an nhiên thuận thế vô thường vào lúc 14 giờ 30 ngày 03-1-2015 nhằm ngày 13/11 Giáp Ngọ. Tại chùa Lộc Thọ.

        – Trụ thế 83 năm        – Hạ lạp: 56 năm

 – Lễ thỉnh nhục thân nhập kim quan  lúc 15 giờ ngày 04-1-2015 ( 14-11 Giáp Ngọ).

– Kim Quan được tôn trí tại chùa Lộc Thọ – Thôn Ngọc Hiệp- Xã Vĩnh Ngọc-TP Nha Trang).

 – Lễ viếng bắt đầu 17 giờ ngày 04 -1-2015 ( 14-11- Giáp Ngọ)

 – Lễ  Tưởng niệm được cử hành lúc 07 giờ ngày 09-1-2015 (19/11 Giáp Ngọ), sau đó cung thỉnh Kim Quan Cố Ni Trưởng nhập Bảo tháp tại chùa Lộc Thọ- TP/ Nha Trang.

 Ngưỡng xin chư tôn Thiền Đức cùng chư Thiện nam Tín nữ trong mười phương nhất tâm hộ niệm và cầu nguyện Cố Ni Trưởng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc…

Bài khác nên xem

Phâu Ưu Của BHD BàRịa Vũng Tàu

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

ducquang

Chúng Quỳnh Lâm – Trại HL Vạn Hạnh VII Phân Ưu

Người Áo Lam