BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

 Nhận  được Tin buồn :

                     Huynh Trưởng Cấp Tấn PHẠM LỢI

                                 Pháp danh Bổn Đồng

          Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

          Đã từ trần lúc 8 giờ ngày 10.07.2012 (22.5.Nhâm Thìn)

          Tại Thị trấn Đức Tài , huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

                                   Hưởng thọ 78 tuổi

               Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

     Nguyện cầu Chơn linh Huynh trưởng Bổn Đồng PHẠM LỢI

                                  VÃNG SINH AN LẠC QUỐC

                     Nammô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Thư Phân Ưu của BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

datthinh

Cung an chức sự – Thành phần Ban Tổ chức – Chương trình Lễ tang của cố HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Đà Nẵng phân ưu