Thư Cảm tạ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM BI  -  TRÍ  -  DŨNG --- oOo ---    THƯ CẢM TẠ!   BAN TANG LỄ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN BỔN ĐỒNG PHẠM LỢI Và Tang Gia – Hiếu

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI  -  TRÍ  -  DŨNG

--- oOo ---

 

 THƯ CẢM TẠ!

 

BAN TANG LỄ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN BỔN ĐỒNG PHẠM LỢI Và Tang Gia – Hiếu Quyến

THÀNH KÍNH CẢM TẠ - TRI ÂN:

-      Hòa Thượng ân sư thượng Minh hạ Tâm, Phó Ban, Ban Thường Trực, Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN và Chư Tôn Thiền Đức chùa Phật Ân.

-      Thầy Thích Xương Tín và GĐPT.

-      Đại Đức Thích Giác Hiếu và Tăng chúng – Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Minh

-      Đại Đức Thích Đồng Nghĩa và Tăng chúng - Đạo Tràng Chùa Quảng Sơn

-      Đại Đức Thích Nhuận Chân và Đạo Tràng Chùa Quảng Hạnh

-      Sư Cô Thích Nữ Diệu Hương và Đạo Tràng Chùa Quảng Hương

-      Sư Cô Thích Nữ Huệ Từ và Đạo Tràng Chùa Vũ Ân

-      Đại Đức Thích Đồng Tựu

-      Đại Đức Thích Thiện Từ

-      Đạo Tràng Chùa Quảng Minh

-      Đạo Tràng Chùa Pháp Lạc

-      Đạo Tràng Chùa Phổ Đà Sơn

-      Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

-      Đại diện BHD/TƯ tại miền Khánh Hòa

-      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn miền Khánh Hòa

-      BHD GĐPT Biên Hòa

-      BHD GĐPT Đồng Nai

-      BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu

-      BHD GĐPT Bình Phước

-      BHD GĐPT Quảng Ngãi

-      BHD GĐPT Bình Định

-      BHD GĐPT Ninh Thuận

-      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

-      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn Bình Thuận

-      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín Bình Thuận

-      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập Bình Thuận

-      Ngành Nữ GĐPT Bình Thuận

-      Trang nhà gdptvietnam.com

-      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Đức Linh

-      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Tánh Linh

-      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Hàm Tân

-      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại thị xã La Gi

-      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Hàm Thuận Nam

-      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại thành Phố Phan Thiết và các huyện phía Bắc Bình Thuận

-      Cựu Huynh trưởng – Ban chấp hành GĐPT vùng Tân sinh Bình Tuy

-      GĐPT Khánh Trà. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Anh. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Tân. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Giác. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Hỷ. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Dũng. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Trung. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Tín. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Lực. Đức Linh

-      GĐPT Khánh An. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Nhân. Đức Linh

-      GĐPT Khánh Thiện. Đức Linh

-      GĐPT Ngọc Minh. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Đà. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Trà. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Hà. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Thanh. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Quảng. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Dịnh. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Thắng. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Quang. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Hải. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Mỹ. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Phát. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Linh. Hàm Tân

-      GĐPT Khánh Lý. Lagi

-      GĐPT Khánh Ngọc. Lagi

-      GĐPT Khánh Hạnh. Lagi

-      GĐPT Khánh Long. Lagi

-      GĐPT Khánh Hiệp. Lagi

-      GĐPT Khánh Hùng. Lagi

-      GĐPT Khánh Hương. Lagi

-      GĐPT Khánh Bửu. Hàm Thuận nam

-      GĐPT Linh Bửu. Hàm Thuận nam

-      Cán bộ và nhân dân khu phố 9 – thị trấn Đức Tài

-      Hội Người Cao Tuổi khu phố 9 – thị trấn Đức Tài

-      Tập Thể giáo viên trường tiểu học Đức Tài 4

-      Hội đồng sư phạm trường tiểu học Đức Tài 2

-      Tập thể giáo viên trường PTCS Đức Phú

-      Tập thể giáo sinh 3c khóa 90 – 93 sư phạm Ninh Thuận

-      Thông gia – thân bằng quyến thuộc – thân hữu ân nhân

 Mặc dù đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, đã ân niệm dành trọn vẹn tình cảm ưu ái – thời giờ vàng ngọc, quang lâm đến tư gia góp phần hộ niệm – chú nguyện – thuyết linh – phúng viếng – phân ưu - tiễn đưa linh cữu Huynh trưởng – cha – ông chúng tôi là:

Huynh trưởng Cấp Tấn Bổn Đồng PHẠM LỢI

xả bỏ báo thân vào lúc 08 giờ ngày 10/07/2012 (22/05/NT),

tại thị trấn Đức Tài – Đức Linh – Bình Thuận, đến nơi an nghĩ cuối cùng

Chúng con vô cùng cảm xúc, ghi tạc ân triêm, tâm thành đãnh lễ - kính chúc trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng – Ni, thân tâm thường lạc – Đạo quả viên thành

 Kính chúc chư vị thiện hữu tri thức – lam hữu gần xa, vạn sự cát tường - tâm bồ đề kiên cố - Phật sự châu viên – thành đạt như ý

 Trong thời gian tổ chức – tiến hành lễ tang, không sao tránh khỏi lỗi lầm - sai sót, kính mong chư  Tôn Thiền Đức – chư vị thiện hữu niệm tình lượng thứ

                                                        TM.Ban Tang Lễ và Tang Gia – Hiếu Quyến

                                                                                                                                                           Trưởng Ban

                                                              Tâm Minh PHẠM XUÂN HOÀNG

                                                          Cùng tang môn – hiếu quyến đồng cảm tạ