Thư Cảm tạ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI  –  TRÍ  –  DŨNG

— oOo —

 

 THƯ CẢM TẠ!

 

BAN TANG LỄ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN BỔN ĐỒNG PHẠM LỢI Và Tang Gia – Hiếu Quyến

THÀNH KÍNH CẢM TẠ – TRI ÂN:

–      Hòa Thượng ân sư thượng Minh hạ Tâm, Phó Ban, Ban Thường Trực, Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN và Chư Tôn Thiền Đức chùa Phật Ân.

–      Thầy Thích Xương Tín và GĐPT.

–      Đại Đức Thích Giác Hiếu và Tăng chúng – Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Minh

–      Đại Đức Thích Đồng Nghĩa và Tăng chúng – Đạo Tràng Chùa Quảng Sơn

–      Đại Đức Thích Nhuận Chân và Đạo Tràng Chùa Quảng Hạnh

–      Sư Cô Thích Nữ Diệu Hương và Đạo Tràng Chùa Quảng Hương

–      Sư Cô Thích Nữ Huệ Từ và Đạo Tràng Chùa Vũ Ân

–      Đại Đức Thích Đồng Tựu

–      Đại Đức Thích Thiện Từ

–      Đạo Tràng Chùa Quảng Minh

–      Đạo Tràng Chùa Pháp Lạc

–      Đạo Tràng Chùa Phổ Đà Sơn

–      Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

–      Đại diện BHD/TƯ tại miền Khánh Hòa

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn miền Khánh Hòa

–      BHD GĐPT Biên Hòa

–      BHD GĐPT Đồng Nai

–      BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu

–      BHD GĐPT Bình Phước

–      BHD GĐPT Quảng Ngãi

–      BHD GĐPT Bình Định

–      BHD GĐPT Ninh Thuận

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn Bình Thuận

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín Bình Thuận

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập Bình Thuận

–      Ngành Nữ GĐPT Bình Thuận

–      Trang nhà gdptvietnam.com

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Đức Linh

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Tánh Linh

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Hàm Tân

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại thị xã La Gi

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Hàm Thuận Nam

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại thành Phố Phan Thiết và các huyện phía Bắc Bình Thuận

–      Cựu Huynh trưởng – Ban chấp hành GĐPT vùng Tân sinh Bình Tuy

–      GĐPT Khánh Trà. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Anh. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Tân. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Giác. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Hỷ. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Dũng. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Trung. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Tín. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Lực. Đức Linh

–      GĐPT Khánh An. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Nhân. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Thiện. Đức Linh

–      GĐPT Ngọc Minh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Đà. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Trà. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Hà. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Thanh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Quảng. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Dịnh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Thắng. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Quang. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Hải. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Mỹ. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Phát. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Linh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Lý. Lagi

–      GĐPT Khánh Ngọc. Lagi

–      GĐPT Khánh Hạnh. Lagi

–      GĐPT Khánh Long. Lagi

–      GĐPT Khánh Hiệp. Lagi

–      GĐPT Khánh Hùng. Lagi

–      GĐPT Khánh Hương. Lagi

–      GĐPT Khánh Bửu. Hàm Thuận nam

–      GĐPT Linh Bửu. Hàm Thuận nam

–      Cán bộ và nhân dân khu phố 9 – thị trấn Đức Tài

–      Hội Người Cao Tuổi khu phố 9 – thị trấn Đức Tài

–      Tập Thể giáo viên trường tiểu học Đức Tài 4

–      Hội đồng sư phạm trường tiểu học Đức Tài 2

–      Tập thể giáo viên trường PTCS Đức Phú

–      Tập thể giáo sinh 3c khóa 90 – 93 sư phạm Ninh Thuận

–      Thông gia – thân bằng quyến thuộc – thân hữu ân nhân

 Mặc dù đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, đã ân niệm dành trọn vẹn tình cảm ưu ái – thời giờ vàng ngọc, quang lâm đến tư gia góp phần hộ niệm – chú nguyện – thuyết linh – phúng viếng – phân ưu – tiễn đưa linh cữu Huynh trưởng – cha – ông chúng tôi là:

Huynh trưởng Cấp Tấn Bổn Đồng PHẠM LỢI

xả bỏ báo thân vào lúc 08 giờ ngày 10/07/2012 (22/05/NT),

tại thị trấn Đức Tài – Đức Linh – Bình Thuận, đến nơi an nghĩ cuối cùng

Chúng con vô cùng cảm xúc, ghi tạc ân triêm, tâm thành đãnh lễ – kính chúc trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng – Ni, thân tâm thường lạc – Đạo quả viên thành

 Kính chúc chư vị thiện hữu tri thức – lam hữu gần xa, vạn sự cát tường – tâm bồ đề kiên cố – Phật sự châu viên – thành đạt như ý

 Trong thời gian tổ chức – tiến hành lễ tang, không sao tránh khỏi lỗi lầm – sai sót, kính mong chư  Tôn Thiền Đức – chư vị thiện hữu niệm tình lượng thứ

                                                        TM.Ban Tang Lễ và Tang Gia – Hiếu Quyến

                                                                                                                                                           Trưởng Ban

                                                              Tâm Minh PHẠM XUÂN HOÀNG

                                                          Cùng tang môn – hiếu quyến đồng cảm tạ

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận kính viếng tang lễ

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Vô Cùng Thương Tiếc

ducquang

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Phân Ưu

ducquang