Thư Cảm tạ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI  –  TRÍ  –  DŨNG

— oOo —

 

 THƯ CẢM TẠ!

 

BAN TANG LỄ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN BỔN ĐỒNG PHẠM LỢI Và Tang Gia – Hiếu Quyến

THÀNH KÍNH CẢM TẠ – TRI ÂN:

–      Hòa Thượng ân sư thượng Minh hạ Tâm, Phó Ban, Ban Thường Trực, Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN và Chư Tôn Thiền Đức chùa Phật Ân.

–      Thầy Thích Xương Tín và GĐPT.

–      Đại Đức Thích Giác Hiếu và Tăng chúng – Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Minh

–      Đại Đức Thích Đồng Nghĩa và Tăng chúng – Đạo Tràng Chùa Quảng Sơn

–      Đại Đức Thích Nhuận Chân và Đạo Tràng Chùa Quảng Hạnh

–      Sư Cô Thích Nữ Diệu Hương và Đạo Tràng Chùa Quảng Hương

–      Sư Cô Thích Nữ Huệ Từ và Đạo Tràng Chùa Vũ Ân

–      Đại Đức Thích Đồng Tựu

–      Đại Đức Thích Thiện Từ

–      Đạo Tràng Chùa Quảng Minh

–      Đạo Tràng Chùa Pháp Lạc

–      Đạo Tràng Chùa Phổ Đà Sơn

–      Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

–      Đại diện BHD/TƯ tại miền Khánh Hòa

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn miền Khánh Hòa

–      BHD GĐPT Biên Hòa

–      BHD GĐPT Đồng Nai

–      BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu

–      BHD GĐPT Bình Phước

–      BHD GĐPT Quảng Ngãi

–      BHD GĐPT Bình Định

–      BHD GĐPT Ninh Thuận

–      Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn Bình Thuận

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín Bình Thuận

–      Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập Bình Thuận

–      Ngành Nữ GĐPT Bình Thuận

–      Trang nhà gdptvietnam.com

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Đức Linh

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Tánh Linh

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Hàm Tân

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại thị xã La Gi

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại huyện Hàm Thuận Nam

–      Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Tại thành Phố Phan Thiết và các huyện phía Bắc Bình Thuận

–      Cựu Huynh trưởng – Ban chấp hành GĐPT vùng Tân sinh Bình Tuy

–      GĐPT Khánh Trà. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Anh. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Tân. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Giác. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Hỷ. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Dũng. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Trung. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Tín. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Lực. Đức Linh

–      GĐPT Khánh An. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Nhân. Đức Linh

–      GĐPT Khánh Thiện. Đức Linh

–      GĐPT Ngọc Minh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Đà. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Trà. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Hà. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Thanh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Quảng. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Dịnh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Thắng. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Quang. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Hải. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Mỹ. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Phát. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Linh. Hàm Tân

–      GĐPT Khánh Lý. Lagi

–      GĐPT Khánh Ngọc. Lagi

–      GĐPT Khánh Hạnh. Lagi

–      GĐPT Khánh Long. Lagi

–      GĐPT Khánh Hiệp. Lagi

–      GĐPT Khánh Hùng. Lagi

–      GĐPT Khánh Hương. Lagi

–      GĐPT Khánh Bửu. Hàm Thuận nam

–      GĐPT Linh Bửu. Hàm Thuận nam

–      Cán bộ và nhân dân khu phố 9 – thị trấn Đức Tài

–      Hội Người Cao Tuổi khu phố 9 – thị trấn Đức Tài

–      Tập Thể giáo viên trường tiểu học Đức Tài 4

–      Hội đồng sư phạm trường tiểu học Đức Tài 2

–      Tập thể giáo viên trường PTCS Đức Phú

–      Tập thể giáo sinh 3c khóa 90 – 93 sư phạm Ninh Thuận

–      Thông gia – thân bằng quyến thuộc – thân hữu ân nhân

 Mặc dù đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, đã ân niệm dành trọn vẹn tình cảm ưu ái – thời giờ vàng ngọc, quang lâm đến tư gia góp phần hộ niệm – chú nguyện – thuyết linh – phúng viếng – phân ưu – tiễn đưa linh cữu Huynh trưởng – cha – ông chúng tôi là:

Huynh trưởng Cấp Tấn Bổn Đồng PHẠM LỢI

xả bỏ báo thân vào lúc 08 giờ ngày 10/07/2012 (22/05/NT),

tại thị trấn Đức Tài – Đức Linh – Bình Thuận, đến nơi an nghĩ cuối cùng

Chúng con vô cùng cảm xúc, ghi tạc ân triêm, tâm thành đãnh lễ – kính chúc trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng – Ni, thân tâm thường lạc – Đạo quả viên thành

 Kính chúc chư vị thiện hữu tri thức – lam hữu gần xa, vạn sự cát tường – tâm bồ đề kiên cố – Phật sự châu viên – thành đạt như ý

 Trong thời gian tổ chức – tiến hành lễ tang, không sao tránh khỏi lỗi lầm – sai sót, kính mong chư  Tôn Thiền Đức – chư vị thiện hữu niệm tình lượng thứ

                                                        TM.Ban Tang Lễ và Tang Gia – Hiếu Quyến

                                                                                                                                                           Trưởng Ban

                                                              Tâm Minh PHẠM XUÂN HOÀNG

                                                          Cùng tang môn – hiếu quyến đồng cảm tạ

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Nhất tâm cầu nguyện

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Khấp Báo

nhuanphap

BHD GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu