TIỂN ĐƯA SA DI NI BỒ TÁT GIỚI

23-04-2014 (Nhằm ngày 24-03 Giáp Ngọ)

Sáng nay vào lúc 05 giờ 30 phút tôi sang Già Lam đưa Hòa thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN sang tổ đình Giác Nguyên. 06 giờ 30 chúng tôi đến nơi. 07 giờ lễ tưởng niệm. Qua phần nầy chúng ta mới thấy chữ HIẾU được chư tôn thực hiện như thế nào, nó có giá trị ra làm sao trong vấn đề chuyển hóa nhân sinh, hoằng dương chánh pháp báo đền Phật ân đức.

Qua lời văn mộc mạc với chất giọng Nam Bộ, ngài kể công hạnh của người mẹ đóng ba vai: Vai mẹ, vai cha, vai thầy trên đường đạo, những tố chất ngọt ngào ấy phát tỏa quang huy soi sáng con đường xuất trần thượng sĩ. Ngài chân thành khể thủ trước chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Chư Ni trưởng, chư Ni sư, Chư tôn Đại đức Ni đã đoanh vây, dùng tất cả năng lực thanh tịnh chú nguyện chuyển nghiệp cho mẹ thầy. Ân đức nầy thầy không bao giờ quên. Môn đồ hiếu quyến phát tâm cúng dường cả mấy trăm Tăng Ni nhị bộ. Xong, Âm công làm lễ bái quan rồi lui ra. Ôn Già Lam cử Phất trần, tuyên pháp ngữ khai linh. Hòa thượng thượng THÔNG hạ KINH Chủ sám lâm nghi khiển điện triệt linh sàn, tống kim quan. Hòa thượng thượng HẠNH hạ NGỘ đệ nhất chấp lịnh khởi chinh cổ di quan. Đến chùa Kim Liên đưa kim quang lên xe, chư tôn đức Tăng Ni nhị bộ lên xe đưa nhục thân Sa di ni Bồ tát giới về tỗ đình Toàn Giác. Tôi đón taxi đưa ôn về tu viện Quảng Hương Già Lam vừa đúng mười giờ. Một lần nữa chúng con cung kính nguyện cầu mười phương tam bảo đồng thùy phóng hào quang tiếp độ Nguyễn Công Sa di ni tân viên tịch giác linh siêu sanh lạc quốc./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Tang lễ Huynh trưởng cấp Tấn Phổ Minh – Trương Công Oai – Lễ nhập liệm

nhuanphap

BHD GĐPT Cam Ranh: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

Thư Phân Ưu của BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại

datthinh