BHD GĐPT Đồng Nai:Nguyện cầu Vãng Sanh Phật Quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT ĐỒNG NAI

Nhận được TIN BUỒN

Thân Phụ của Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Niệm – NGUYỄN KHẮC HÀ

Phó Trưởng Ban NgànhNam BHD – GĐPT . TP Biên Hòa

Nguyên Đại Diện BHD – GĐPT Đồng Nai tại Huyện Long Thành

là Cụ Ông NGUYỄN KHẮC GIA – PHÁP DANH TÂM DU – TỰ NIỆM PHONG

Đã từ trần lúc 05h00 ngày 10.04.2012 nhằm ngày 20.03 Nhâm Thìn

Hưởng Thọ 96 tuồi

 Chúng tôi xin Thành kính chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nguyện cầu mười phương Chư Phật thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Cụ Ông

SỚM VÃNG SANH PHẬT QUỐC

VP. BHD – GĐPT ĐỒNG NAI

 

Bài khác nên xem

Cung an chức sự – Thành phần Ban Tổ chức – Chương trình Lễ tang của cố HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Nhập Quan – Phủ Kỳ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Lam – LA THÀNH TỴ

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại gởi điện thư chia buồn

phuocthanh