BHD.GĐPT các tỉnh – thị Phân ưu HTr cấp Dũng Ngô Văn Chơn mệnh chung

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Vô cùng thương tiếc báo tin đến:
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
– Chư Tôn Đức Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.
– Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc BHD Trung Ương
– Quý Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.
– Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.
– Quý Huynh trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

Huynh Trưởng Cấp Dũng NGÔ VĂN CHƠN

Pháp danh Nguyên Thanh. Thọ tại gia Bồ Tát Giới pháp tự Phước Thiện

Sinh năm 1945 (Ất Dậu)
Nguyên quán Phong Thủy, Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế
Trú quán 252/6L Phạm Văn Chiêu, phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Nguyên Phó Tổng thư ký, Nguyên Ủy viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam.
Đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 15 giờ 30 ngày 19 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 01 tháng 07 năm Canh Tý). Hưởng thọ 76 tuổi.
– Lễ Nhập liệm lúc 08h00 Thứ Năm ngày 20.08.2020 (02.07 Canh Tý) – Linh cửu quàng tại Tư gia.
– Lễ Di Quan về Chùa Pháp Vân lúc 08h00 Thứ Sáu ngày 21.08.2020 (03.07 Canh Tý).
Linh cửu tiếp tục quàng tại Chùa Pháp Vân số 16 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
– Lễ Động Quan lúc 06h00 Thứ Hai ngày 24.08.2020 (06.07 Canh Tý)
– Hỏa táng tại đài hỏa táng Bình Hưng Hòa TP. Hồ Chí Minh
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam
Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc

***

BHD GĐPTVN tại HẢI NGOẠI – THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

***

Phân ưu của BHD khắp các tỉnh, thị trên toàn quốc chia buồn

cùng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam và Tang gia hiếu quyến.

***

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT THỪA THIÊN – THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Lam viên GĐPT Thừa Thiên vừa nhận được tin:
Huynh Trưởng Cấp Dũng NGÔ VĂN CHƠN – Pháp danh Nguyên Thanh
Thọ tại gia Bồ Tát Giới Pháp tự Phước Thiện
Sinh năm 1945 (Ất Dậu)
Nguyên quán Phong Thủy, Hương Thủy, Thừa Thiên
Trú quán 252/6L Phạm Văn Chiêu, phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Nguyên Phó Tổng thư ký, Nguyên Ủy viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam.
Đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 15 giờ 30 ngày 19 tháng 08 năm 2020 nhằm ngày 01 tháng 07 năm Canh Tý. Hưởng thọ 76 tuổi.
Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Thừa Thiên nhất tâm cầu nguyện Chơn linh
của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc. Thành kính chia buồn cùng gia quyến.
***

BHD GĐPT BÌNH PHƯỚC NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN  

***

BHD GĐPT CAM RANH ĐỒNG NIỆM VÃNG SANH

***

BHD GĐPT ĐÀ NẴNG NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

***

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAKLAK THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được ai tin
Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Ngô Văn Chơn
Pháp danh Nguyên Thanh, Pháp tự Phước Thiện
Sinh năm: 1945
Nguyên quán: Phong Thủy, Hương Thủy, Thừa thiên Huế
Trú quán: phường 9, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Nguyên Phó Tổng thư ký BHD TƯ.
Nguyên Ủy viên Tổ Kiểm BHD TƯ GĐPT VN
Đã xã bỏ báo thân lúc 15h30 ngày 19 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 01 tháng 07 năm Canh Tý)
Hưởng thọ 76 tuổi
BHD cùng toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Dak Lak thành kính phân ưu với Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, BHD TƯ GĐPTVN, cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Chơn linh anh Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn được siêu sanh cực lạc quốc
Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
***

BHD GĐPT PHẬT TỬ KONTUM THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

***

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÌNH THUẬN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

****

BHD GĐPT BÀ RỊA-VŨNG TÀU NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin:

HTr cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Thọ Bồ-tát giới tại gia Pháp tự Phước Thiện

sinh năm 1945

Nguyên Ủy viên Tổ Kiểm – Nguyên Phó Tổng thư ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Đã xã báo thân lúc 15g30 ngày 19.8.2020
(Nhằm ngày 01 tháng 7 năm Canh Tý)

Hưởng thọ 76  tuổi

Lễ nhập liệm lúc 8g ngày thứ năm 20.5.2020 (02.7.Canh Tý) – Linh cửu quàn tại tư gia

Lễ di quan về chùa Pháp Vân số 16 Lê Thúc Hoạch. phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp HCM

lúc 8 giờ ngày 21.8.2020 (3.7. canh tý)

Lễ Động quan lúc 6 giờ  ngày 24.8.2020 (06.7 Canh Tý)

Hỏa táng tại đài hỏa táng Bình Hưng Hòa – Tp Hồ Chí Minh

Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu nhất tâm cầu nguyện hương linh anh Nguyên Thanh sớm vãng sanh  Cực Lạc Quốc. Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

***

BHD GĐPT LÂM ĐỒNG NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

***

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐỒNG NAI NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

 

***

BHD.GĐPT KHÁNH HÒA NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

GĐPT Khánh Hòa nhận được tin buồn

Huynh trưởng Cấp Dũng NGÔ VĂN CHƠN
Pháp danh NGUYÊN THANH. Thọ tại gia Bồ Tát giới Pháp tự PHƯỚC THIỆN. Sinh năm 1945.

Nguyên Phó Tổng thư ký BHD TƯ.
Nguyên Ủy viên Tổ Kiểm BHD TƯ GĐPT VN
Đã xã bỏ báo thân lúc 15h30 ngày 19 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 01 tháng 07 năm Canh Tý)
Hưởng thọ 76 tuổi

Toàn thể BHD – Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, cấp Tấn và Lam Viên GĐPT KHÁNH HÒA thành kính chia buồn đến tang gia hiếu quyến HTr NGUYÊN THANH – NGÔ VĂN CHƠN. Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

***

BHD.GĐPT NINH THUẬN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BHD.GĐPT Ninh Thuận nhận được tin:
Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Ngô Văn Chơn
Pháp danh Nguyên Thanh. Pháp tự Phước Thiện
Sinh năm: 1945
Nguyên quán: Phong Thủy, Hương Thủy, Thừa thiên Huế
Trú quán: phường 9, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Nguyên Tổng thư ký; Nguyên Ủy viên Tổ Kiểm BHD TƯ GĐPT Việt Nam
Đã xã bỏ báo thân lúc 15 giờ 30 ngày 19 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 01 tháng 07 năm Canh Tý).
Hưởng thọ 76 tuổi
BHD.GĐPT Ninh Thuận cùng toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu với Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, BHD TƯ GĐPT Việt Nam, cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Chơn linh anh Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn được siêu sanh cực lạc quốc.
Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
***

BAN ĐẠI DIỆN GĐPT ĐĂK NÔNG PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Hình ảnh có thể có: Chơn Ngô, đang đứng và mũ
Ban Đại Diện GĐPT Đăk Nông thành kính tiễn biệt anh Cố Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn.

Nguyện cầu mười phương chư Phật phóng quang tiếp độ chơn linh anh siêu sanh phật quốc. Thành kính phân ưu cùng Hội Đồng Cấp Dũng, BHD Trung Ương GĐPTVN và Tang gia hiếu quyến.

Ban Đại Diện GĐPT Đăk Nông

***

BHD GĐPT BÌNH ĐỊNH NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

***

BAN ĐIỀU HỢP TÂY NAM PHẦN – THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

***

BHD GĐPT QUẢNG NAM – THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


***

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BIÊN HÒA – NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN


BAN ĐẠI DIỆN GĐPT PHÚ YÊN KÍNH VIẾNG

Bài khác nên xem

Chương trình trực tuyến đêm thứ nhất: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Mẹ Trùng Dương – Đức Quảng

ducquang

Ân đức giáo dục của Ôn Già Lam

phuocthanh