Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm các đơn vị trong mùa Phật Đản

Như thường lệ hằng năm, nhân mùa Phật Đản BHD tỉnh sẽ tổ chức đoàn thăm viếng các đơn vị GĐPT trong tỉnh. Mục đích đoàn viếng thăm để chiêm bái các lễ đài tại các trú xứ có GĐPT sinh hoạt, thăm vấn an chư Tôn Đức trụ trì và sách tấn, khích lệ tinh thần huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị nhân mùa Phật Đản.

Mùa Phật Đản Phật lịch 2563 năm nay tất cả các đơn vị trong tỉnh đều tổ chức các hoạt  động sôi nổi để chào mừng. Hầu hết các đơn vị đều tổ chức cắm trại hoặc tập trung đơn vị tại chùa để sinh hoạt trong các ngày lễ. Có một số tổ chức văn nghệ cúng dường như Khánh Bình, Khánh Vân, Khánh An, Khánh Lạc, Khánh Quang A, Khánh Hỷ, Khánh Bảo…và đặc biệt đơn vị mới thành lâp tại chùa Quảng Phú xã Đá Bạc là đơn vị Khánh Phú mặc dù mới sơ khai nhưng với sự trợ duyên của Đại đức trú trì đã tổ chức công diễn một đêm văn nghệ cúng dường được đạo hữu gần xa đến thưởng ngoạn tán thưởng. Riêng tại vùng Lộc Uyển, huyện Châu Đức có 3 đơn vị là Khánh Duyên, Khánh Ân và Khánh Quang A đã tổ chức trại họp bạn vùng tại lễ đài chùa Phước Quang (Kh. Quang A) và tổ chức một đêm hội diễn văn nghệ rất phong phú được rất đông đảo quý đạo hữu và công chúng đến xem và cổ vũ.

Ngày 14.4. Kỷ Hợi đoàn BHD dự lễ khai mạc trại tại vùng Lộc Uyển sau đó thăm viếng các đơn vị GĐPT huyện Châu Đức. Qua ngày 15.4. Kỷ Hợi đoàn làm lễ phật tại phiên bản đài Lục Hòa và dự lễ Phật Đản tại chùa Thiên Quang sau đó đi thăm các đơn vị GĐPT tại huyện Xuyên Mộc

                                                                                                                 VP.BHDBRVT

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động thăm viếng của BHD trong ngày 14. 4. Kỷ Hợi tại huyện Châu Đức (chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh thăm viếng tại huyện Xuyên Mộc sau)

DỰ LỄ KHAI MẠC TRẠI TẠI VÙNG LỘC UYỂN

THĂM CHƯ TÔN ĐỨC VÀ CÁC ĐƠN VỊ GĐPT HUYỆN CHÂU ĐỨC

Bài khác nên xem

Huynh Trưởng PLN 3 Bình Định – Vọng Bái Ân Sư

Linh Nguyên

Lễ báo ân – báo hiếu của GĐPT Cam Bình (Cam Ranh)

GĐPT Thanh Sơn (Cam Ranh) cử hành Lễ Báo ân – Báo hiếu.

Huệ Quang GĐPTVN