Nữ Huynh trưởng GĐPT Long Hoa – Cắt mái “tóc thề” gây quỹ cho bệnh viện

Kính thưa quý anh chị Áo Lam, — Xin kính chuyển đến quý anh chị một số hình ảnh cắt tặng tóc trong Ngày Hạnh của Ngành Nữ và thân hữu GĐPT Long Hoa. Các chị em Ngành Nữ và thân hữu tình nguyện quyên tặng mái tóc dài của mình cho bệnh viện nhằm mục đích làm tóc giả tặng cho các em bị bệnh ung thư.
theo trang nhà gdpt.org.au

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định: Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Phân Ưu cùng Tang gia HTr Không Tuỳ Trần Quốc

phuocthanh

(BHD Gia Định) Hoạt động xã hội năm 2013 của GĐPT Đức Hưng

nhuanphap