Nữ Huynh trưởng GĐPT Long Hoa – Cắt mái “tóc thề” gây quỹ cho bệnh viện

Kính thưa quý anh chị Áo Lam, — Xin kính chuyển đến quý anh chị một số hình ảnh cắt tặng tóc trong Ngày Hạnh của Ngành Nữ và thân hữu GĐPT Long Hoa. Các chị em Ngành Nữ và thân hữu tình nguyện quyên tặng mái tóc dài của mình cho bệnh viện nhằm mục đích làm tóc giả tặng cho các em bị bệnh ung thư.
theo trang nhà gdpt.org.au

Bài khác nên xem

Lễ Huý Nhật cố HT Cấp Dũng Tịnh Hải Hoàng Điền

phuocthanh

Lời Cảm Niệm của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam trong Lễ Phúng Điếu

datthinh

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại Chúc Tết

ducquang