Những Bài Hát Bậc Tung Bay (2)

Đa số những bài hát sinh hoạt ngắn ngày đó thường không ghi tên tác giả, về sau này chúng tôi cố gắng tìm hiểu  để hoàn thành tên tác giả, nếu như không có thì tạm để là sưu tầm – Tuy nhiên chúng tôi không có đổi ký âm hoặc ca từ  trong bài hát.

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Về Lại Mái Nhà – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Gọi Lửa Thiêng – Phạm Công Toàn

ducquang

Nhạc tưởng niệm anh Thiều – Như Vinh

ducquang