Nhạc tưởng niệm anh Thiều – Như Vinh

Cảm tác từ bài thương tiếc anh Thiều của anh Nguyễn Châu – Trưởng BHD Trung Ương nhạc sĩ huynh trưởng Như Vinh Nguyễn Văn Xứng đã phổ nhạc

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản (7)

ducquang

Nhạc: Tiếng Chuông Thiên Mụ

ducquang