Nhạc tưởng niệm anh Thiều – Như Vinh

Cảm tác từ bài thương tiếc anh Thiều của anh Nguyễn Châu – Trưởng BHD Trung Ương nhạc sĩ huynh trưởng Như Vinh Nguyễn Văn Xứng đã phổ nhạc

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc Karaoke: Cư Trần Lạc Đạo – Tâm Đức

ducquang