Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

Ninh Thuận tuy là vùng đất nóng như “Phang như Rang” nhưng GĐPT ở đó  có nhiều nhân tài về âm nhạc.

Chi doan em 2z

Tinh Lam Quang Vienz

Bài khác nên xem

Hình ảnh sinh hoạt Vu Lan GĐPT huyện Tánh Linh – Bình Thuận

phuocthanh

CHU NIÊN ĐỨC PHƯƠNG LẦN THỨ 50

nhuanphap

Hình Ảnh Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

phuocthanh