Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

Ninh Thuận tuy là vùng đất nóng như “Phang như Rang” nhưng GĐPT ở đó  có nhiều nhân tài về âm nhạc.

Chi doan em 2z

Tinh Lam Quang Vienz

Bài khác nên xem

Thơ: Giấc Ngũ Bình Yên

phuocthanh

Dư Âm Không Dứt (tiếp phần 5)

ducquang

Phù hiệu Chu niên lần thứ 42 GĐPT Khánh Trà

phuocthanh