Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

Ninh Thuận tuy là vùng đất nóng như “Phang như Rang” nhưng GĐPT ở đó  có nhiều nhân tài về âm nhạc.

Chi doan em 2z

Tinh Lam Quang Vienz

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Quang – Đêm đạo ca

nhuanphap

Ca khúc THIỆN PHÁP VÀO ĐỜI – tưởng niệm cố HTr Nguyễn Văn Phải

Huệ Quang GĐPTVN

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT (phần II)

ducquang