Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

Ninh Thuận tuy là vùng đất nóng như “Phang như Rang” nhưng GĐPT ở đó  có nhiều nhân tài về âm nhạc.

Chi doan em 2z

Tinh Lam Quang Vienz

Bài khác nên xem

Nhạc: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Trường Ca Ka Lăng Già – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Bướm Bay Vườn Cải Hoa vàng

ducquang