Nhạc Phẩm: Thành Đạo – Lê Mộng Nguyên

Từ những cung điệu buồn thương xót cho kiếp đời sanh lảo bệnh tử  bế tắc mông muội, tiết tấu bổng reo vui trong nguồn ánh sáng trí giác chan hòa trong đêm Thành Đạo:

Bài khác nên xem

Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

ducquang

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang