Nhạc Phẩm: Thành Đạo – Lê Mộng Nguyên

Từ những cung điệu buồn thương xót cho kiếp đời sanh lảo bệnh tử  bế tắc mông muội, tiết tấu bổng reo vui trong nguồn ánh sáng trí giác chan hòa trong đêm Thành Đạo:

Bài khác nên xem

Đoàn ca Đồng Nam : Mầm Măng

ducquang

Nhạc: Xuân và Tuổi Trẻ – Thế Lữ, La Hối.

ducquang

Nhạc: Cho Con Đến Với Gia Đình – Minh Sơn

ducquang