Nhạc: Tác Giả Của Ca Khúc Về Tổ Ấm!

Trên hành trình tìm tòi sưu khảo âm nhạc Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử  chúng tôi tìm được bản gốc của ca khúc sinh hoạt Về Tổ Ấm mà tác giả là  Bùi Tuấn Anh – Thanh Hùng, trước đây được viết là Thái Chí Bình. Chúng tôi tiếp xúc với anh Thái Chí Bình, huynh trưởng miền Huệ Quang để xác minh. Anh nói, do ngày xưa anh dạy hát bài ca này nên có ai đó vô tình ghi nhầm tên anh là tác giả! Thì nay xin cải chính để ca khúc này được trọn vẹn tên tác giả:

1698-flying-doves

Ve to amz

Bài khác nên xem

Nhạc: Đường Lam, Tình Lam – Chúc Linh

ducquang

Đêm văn nghệ “Cánh cò tình mẹ”

nhuanphap

Nhạc: Mừng Anh Đến – Minh Thiện

ducquang