Thơ: Thương tiếc Thầy Nhất Hạnh

THƯƠNG TIÊC THẦY NHẤT HẠNH

Thầy oi ! Thầy đã đi rồi

Bao người ở lại bùi ngùi tiếc thương

Dẫu rằng cuộc thế vô thường

Ai ai cũng phải lên đường mà thôi

Thầy đi để lại cho đời

Bao lời  dạy dỗ thảnh thơi an nhàn

Sống đời đừng có vội vàng

Ung dung tự tại đàng hoàng  mà đi

Sống đời đừng có sân si

Khoan dung, Hoan hỷ , Từ bi nằm lòng

Cho nên mãi mãi thong dong

Trong tâm chỉ một  chữ KHÔNG kính Thầy

                                                                         Nguyên Lễ Trần Công Lộc

Bài khác nên xem

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh

BHD GĐPT Gia Định tổ chức văn nghệ cúng dường Phật đản PL 2562

nhuanphap

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang