Thơ: Thương tiếc Thầy Nhất Hạnh

THƯƠNG TIÊC THẦY NHẤT HẠNH

Thầy oi ! Thầy đã đi rồi

Bao người ở lại bùi ngùi tiếc thương

Dẫu rằng cuộc thế vô thường

Ai ai cũng phải lên đường mà thôi

Thầy đi để lại cho đời

Bao lời  dạy dỗ thảnh thơi an nhàn

Sống đời đừng có vội vàng

Ung dung tự tại đàng hoàng  mà đi

Sống đời đừng có sân si

Khoan dung, Hoan hỷ , Từ bi nằm lòng

Cho nên mãi mãi thong dong

Trong tâm chỉ một  chữ KHÔNG kính Thầy

                                                                         Nguyên Lễ Trần Công Lộc

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang

Tuổi Thơ (thơ)

phuocthanh

BHD Cam Ranh: Cung chúc tân xuân Bính Thân – 2016