Cảm tác: ỐNG KÍNH THIỆN PHÁP

Nam mô A Di Đà Phật
Thành kính tiễn biệt Anh
Huynh trưởng Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải
Người huynh trưởng áo lam quý kính.

Gia Lai, chiều 13.7.2022.

Nguyên Dung TRƯƠNG VIÊN

Bài khác nên xem

Thơ: Nỗi lòng

phuocthanh

Thơ – (sáng tác: Tâm Minh Ngô Tằng Giao)

Bài thơ Xuân Vãn của Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), Được Dịch Ra Tiếng Anh

phuocthanh