Cảm tác: ỐNG KÍNH THIỆN PHÁP

Nam mô A Di Đà Phật
Thành kính tiễn biệt Anh
Huynh trưởng Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải
Người huynh trưởng áo lam quý kính.

Gia Lai, chiều 13.7.2022.

Nguyên Dung TRƯƠNG VIÊN

Bài khác nên xem

Suy Ngẫm Về Bài Kệ “Cáo Tật Thị Chúng” Của Thiền Sư Mãn Giác

phuocthanh

Chút tình cho em

phuocthanh

Nghe Kinh, Một Văn Liệu Phật Học Sinh Động

phuocthanh