Cảm tác: ỐNG KÍNH THIỆN PHÁP

Nam mô A Di Đà Phật
Thành kính tiễn biệt Anh
Huynh trưởng Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải
Người huynh trưởng áo lam quý kính.

Gia Lai, chiều 13.7.2022.

Nguyên Dung TRƯƠNG VIÊN

Bài khác nên xem

Thơ : Hoa Lam Rụng Cánh Của Nguyên Hoành

phuocthanh

Truyện thơ: Tôn giả Mục Kiền Liên

phuocthanh

Tấm lòng Lam Viên

Người Áo Lam