Thơ – Tám chử vàng

 

TÁM CHỬ VÀNG

PHÁP NGÔN HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ

 

“ Phương tiện tùy nghi, vô thi bất khả ”.

Tám chử vàng khắc sử thanh tịnh lam

Giữa đại thiên sóng vỗ dập ba ngàn

Một nhành dương chỉ thuyền lam lướt sóng.

********

Phương thảo lục thời lạc chúng sanh

Tiện làm giả sở hướng tâm hành

Tùy thời mẫn thế không xu phụ

Nghi pháp nghi nhân biến hóa thành.

 ********

tâm không thể bó khoanh tay

Thi mở lượng dung chúng giáo đầy

Bất thối từ tâm, tâm quảng đại

Khả bày thiện xảo trả ơn thầy.

Nguyên Hoành

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Nghe Kinh, Một Văn Liệu Phật Học Sinh Động

phuocthanh

HỘI THI TIẾNG HÁT CA LĂNG TẦN GIÀ

Hội Thảo Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử – Lời Khai Mạc

ducquang