Thơ – Tám chử vàng

 

TÁM CHỬ VÀNG

PHÁP NGÔN HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ

 

“ Phương tiện tùy nghi, vô thi bất khả ”.

Tám chử vàng khắc sử thanh tịnh lam

Giữa đại thiên sóng vỗ dập ba ngàn

Một nhành dương chỉ thuyền lam lướt sóng.

********

Phương thảo lục thời lạc chúng sanh

Tiện làm giả sở hướng tâm hành

Tùy thời mẫn thế không xu phụ

Nghi pháp nghi nhân biến hóa thành.

 ********

tâm không thể bó khoanh tay

Thi mở lượng dung chúng giáo đầy

Bất thối từ tâm, tâm quảng đại

Khả bày thiện xảo trả ơn thầy.

Nguyên Hoành

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Về: Bài thơ ” Mất Mẹ” của Xuân Tâm

ducquang

Thơ : Tình Mẹ

phuocthanh

Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

ducquang