Thơ : Hoa Lam Rụng Cánh Của Nguyên Hoành

Hoa Lam Rụng Cánh

Viếng anh Thị Đề

Hoa Lam đã rụng cánh rồi

Mầm non hé nụ bốn đời thủy chung

Thị Đề cha, cố , anh, ông

Bốn đời hiện  trú một giòng áo Lam

Chín mươi bốn mùa sen trước

Một hài nhi Khắc Thọ ra đời

Vườn lam bổng trổ một mầm Lam non

Mẹ cha thâm tín Phật ân

Dẫn bước chân anh vào nẻo đạo

Hai mươi ba thọ pháp giáo Thị Đề

Ba mươi hai anh về khoác áo Lam

Gắn Hoa sen phát nguyện vào Đoàn

Phật hóa phổ dựng xây

Rạng danh đất Ninh Thuận

Quê hương nắng gió như cắt

Danh lam thủy tú núi án đất trời

Có đạo tràng giáo hội thống nhất

Có sơn môn Tăng bảo tịnh danh

Sáu mươi hai năm

Giữ chặt mối đạo

Phật hóa gia đình

Con, cháu, chắt, chiu

Trong đồng hàng huynh đệ

Nhà mình cụ, cố ông mệ thật vui

Chín mươi bốn một niên kỷ một đời người

Ngũ đại đồng đường

Một gia đình truyền thống Việt

Hiếm thay và đặc biệt

Đời với đạo xưa nay

Được như anh mới biết

Thế nào là hạnh phúc thế gian

Thế nào là giữ quả nhân mối đạo

Phúc mãn quả tròn

Anh về nới cực lạc

Hưởng mùa xuân miên viễn

Cỏi trời tây

Có khúc chim ca

Có dát hoa vàng trải

Cỏ cây bốn mùa hé nụ

Phơi phới tỏa hương thơm

Nhã nhạc ngũ căn

Phát âm ngũ lực

Xướng bát chánh đạo

Họa thất bồ đề

Lưới thất châu sáng tỏa bốn bề

Chim cộng mạng reo ca vi diệu pháp

Tỏa hào quang chín phẩm sen vàng

Chúc anh cực lạc liên đài

Muôn sen trắng nở

Mãn khai đất trời

Ninh Thuận  ngày 14.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Nhạc: Còn Lại Đêm Lửa Tàn – Đức Quảng

ducquang

Hình Ảnh các Lễ đài trong Thành Phố

phuocthanh

Bác Gấm

nhuanphap