Nhạc Rằm Tháng Tư – Bửu Bác

Nguyên bản là Ngày Vía Đản sinh của nhạc sĩ Bửu Bác -Sau đổi theo lời bài hát thành  Rằm tháng tư.  Cũng như Bài Trầm hương đốt trước kia tên là Hải Triều âm vậy.

Nhạc của Bửu Bác không có nhiều trong thời kỳ đầu phát triển Gia Đình Phật Tử . Mỗi bài là mỗi vẻ thâm nghiêm trang trọng:

Bài khác nên xem

Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam (1)

ducquang

Trại Ca La Hầu La – Diệu Quang, Đức Quảng

ducquang

Cảm Niệm Nhạc Sĩ Huynh Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu

ducquang