Nhạc Rằm Tháng Tư – Bửu Bác

Nguyên bản là Ngày Vía Đản sinh của nhạc sĩ Bửu Bác -Sau đổi theo lời bài hát thành  Rằm tháng tư.  Cũng như Bài Trầm hương đốt trước kia tên là Hải Triều âm vậy.

Nhạc của Bửu Bác không có nhiều trong thời kỳ đầu phát triển Gia Đình Phật Tử . Mỗi bài là mỗi vẻ thâm nghiêm trang trọng:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Bông Trắng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

ducquang

Nhạc Phẩm Tưởng Niệm Anh Từ của Trần Cường

ducquang

Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

ducquang