Nhạc: Như Thị Thất,20 Mùa Thành Đạo – Đức Quảng

Lễ Thành Đạo PL.2556 năm nay, Như Thị Thất kỷ niệm chu niên 20. Gia Đình Phật Tử chúng con vô cùng tri ân và thâm tạ công đức của Ni Sư trú trì đã che chở, hỗ trợ cho chúng con suốt 20 năm qua:Nhu Thiz

Nhu Thi That 4Quý Anh chị có thể nghe nhạc nơi trang nhà gdptthegioi.org

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang

Nhạc: Đồng Nam Ca – Xin ý kiến các huynh trưởng xưa

ducquang

Nhạc Karaoke: Đêm Mầu Nhiệm – Ý thơ Nhất Hạnh

ducquang