Nhạc: Như Thị Thất,20 Mùa Thành Đạo – Đức Quảng

Lễ Thành Đạo PL.2556 năm nay, Như Thị Thất kỷ niệm chu niên 20. Gia Đình Phật Tử chúng con vô cùng tri ân và thâm tạ công đức của Ni Sư trú trì đã che chở, hỗ trợ cho chúng con suốt 20 năm qua:Nhu Thiz

Nhu Thi That 4Quý Anh chị có thể nghe nhạc nơi trang nhà gdptthegioi.org

Bài khác nên xem

Những Bài Hát Tưởng Niệm Quý Anh Chị Hữu Công Quá vãng

ducquang

Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi. Thơ Tâm Mạch- Nhạc Đức Quảng

ducquang

Âm nhạc Phật giáo và Âm nhạc Dân tộc – Giáo Sư Trần Văn Khê

phuocthanh