Bài Hát Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nhất Chi Mai

Ngày 23 tháng tư âm lịch tới đây Là Lễ Hiệp Kỵ tại chùa Pháp Vân. GĐPT Từ  Nghiêm nay đổi danh xưng là Chánh Định, trước khi rời bỏ danh hiệu Từ Nghiêm đã hoàn thành một nhiệm vụ của Sinh Viên Phật Tử Vụ thời trước 1975 là phục dựng lại bài hát Nhất Chi Mai, phối âm và Ca sĩ Tuấn Huy đã thể hiện trong ngày tưởng niệm Pháp Nạn 50 năm để giữ gìn những nét tinh hoa không để dứt mất: (Sẽ đăng nhạc Audio  trên Website Thế Giới)

1 Nhat Chi Maiz

Nhat Chi Mai 1z

Bài khác nên xem

Nhạc: Ân Đức Sinh Thành – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Gọi Lửa Thiêng – Phạm Công Toàn

ducquang

Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng thượng Trí hạ Quang

Huệ Quang GĐPTVN