Bài Hát Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nhất Chi Mai

Ngày 23 tháng tư âm lịch tới đây Là Lễ Hiệp Kỵ tại chùa Pháp Vân. GĐPT Từ  Nghiêm nay đổi danh xưng là Chánh Định, trước khi rời bỏ danh hiệu Từ Nghiêm đã hoàn thành một nhiệm vụ của Sinh Viên Phật Tử Vụ thời trước 1975 là phục dựng lại bài hát Nhất Chi Mai, phối âm và Ca sĩ Tuấn Huy đã thể hiện trong ngày tưởng niệm Pháp Nạn 50 năm để giữ gìn những nét tinh hoa không để dứt mất: (Sẽ đăng nhạc Audio  trên Website Thế Giới)

1 Nhat Chi Maiz

Nhat Chi Mai 1z

Bài khác nên xem

[Video Clip] Phóng sự trước trại Dũng 2012 – BHD Gia Định

Áo Lam

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu viên tịch

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

phuocthanh