Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

Đầu thập niên 1980 Thiền Lâm Việt Nam có Làng Hồng ở trong nước và Làng Mai ở Hải Ngoại  đã phát triển dòng nhạc Thiền khuyến tấn tu học, trong đó có ca khúc Ru Nội Kết này:

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm Xuân An Lạc – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Rồi Có Một Ngày – Minh Khánh

ducquang

Nhạc Karaoke:Lạy Phật Con Trở Về – P. Mạnh Cương

ducquang