Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

Đầu thập niên 1980 Thiền Lâm Việt Nam có Làng Hồng ở trong nước và Làng Mai ở Hải Ngoại  đã phát triển dòng nhạc Thiền khuyến tấn tu học, trong đó có ca khúc Ru Nội Kết này:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai,Đ.Lê Nguyễn

ducquang

Nhạc Karaoke: Mừng Phật Ra Đời – Giác An

ducquang

Thương tiếc HTr cấp Tấn Lê Văn Tranh

Huệ Quang GĐPTVN