Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

Đầu thập niên 1980 Thiền Lâm Việt Nam có Làng Hồng ở trong nước và Làng Mai ở Hải Ngoại  đã phát triển dòng nhạc Thiền khuyến tấn tu học, trong đó có ca khúc Ru Nội Kết này:

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

Nhạc Karaoke: ANOMA – Ngô Mạnh Thu

ducquang

Nhạc Karaoke: Ngồi Quanh Lửa – Phạm Thế Mỹ

ducquang