Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

Đầu thập niên 1980 Thiền Lâm Việt Nam có Làng Hồng ở trong nước và Làng Mai ở Hải Ngoại  đã phát triển dòng nhạc Thiền khuyến tấn tu học, trong đó có ca khúc Ru Nội Kết này:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Về Phú Lâu Na – Như Vinh

ducquang

Nhạc: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Phẩm: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

ducquang