Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

Đầu thập niên 1980 Thiền Lâm Việt Nam có Làng Hồng ở trong nước và Làng Mai ở Hải Ngoại  đã phát triển dòng nhạc Thiền khuyến tấn tu học, trong đó có ca khúc Ru Nội Kết này:

Bài khác nên xem

DVD Karaoke Mừng Xuân Di Lặc

ducquang

Nhạc Karaoke: Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Tâm Đức

ducquang

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang