Nhạc Phẩm Đón Xuân – Phạm Đình Chương

Mùa Xuân của quê hương – đất trời, và muôn lòng – muôn lòng nở hoa – hoa nở muôn lòng. Nhạc phẩm Đón Xuân đã thành bất hủ với mùa Xuân Việt Nam.

Bài khác nên xem

Nhạc Lý: Ý Nghĩa Dấu DC Trong Bài Hát

ducquang

Nhạc Karaoke: Cho con đến với Gia Đình – Minh Sơn

ducquang

Nhạc: Mừng Chu Niên 60 Năm – Đức Quảng

ducquang