Nhạc Phẩm Đón Xuân – Phạm Đình Chương

Mùa Xuân của quê hương – đất trời, và muôn lòng – muôn lòng nở hoa – hoa nở muôn lòng. Nhạc phẩm Đón Xuân đã thành bất hủ với mùa Xuân Việt Nam.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Gia Đình Thân Ái – Lê Mộng Nguyên

ducquang

Nhạc Karaoke: Gặp Mẹ Trong Mơ – Thùy Chi

ducquang

Nhạc Karaoke-Bài ca lửa Dũng-Lê Cao Phan

ducquang