Nhạc Phẩm Đón Xuân – Phạm Đình Chương

Mùa Xuân của quê hương – đất trời, và muôn lòng – muôn lòng nở hoa – hoa nở muôn lòng. Nhạc phẩm Đón Xuân đã thành bất hủ với mùa Xuân Việt Nam.

Bài khác nên xem

Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

ducquang

Nhạc: Tiếng hát Ca Lăng Tần Già

ducquang

Nhạc: Niềm Tin Vững Bền – Tưởng Niệm Thầy Phổ Hòa

ducquang