Nhạc Phẩm Đón Xuân – Phạm Đình Chương

Mùa Xuân của quê hương – đất trời, và muôn lòng – muôn lòng nở hoa – hoa nở muôn lòng. Nhạc phẩm Đón Xuân đã thành bất hủ với mùa Xuân Việt Nam.

Bài khác nên xem

Còn đây một tấm lòng son (Nhạc: Đức Quảng – tưởng niệm anh Tâm Đắc Phan Văn Ngậc)

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Tứ Thánh Đế – Đức Quảng

ducquang

Chân dung Người Áo Lam (tưởng niệm Anh Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ)

Huệ Quang GĐPTVN