Nhạc phẩm: Một Nhành Mai

Xuân khứ bách hoa lạc

xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhãn tiền quá

lão tòng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

Thiền sư Mãn Giác

Thiền sư Mãn Giác

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: 50 năm đó đây – TâmTrí Quang Vui

ducquang

Đời Lam Phụng Sự – nhạc tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Mẫn LÊ VIẾT LÂM

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc sinh hoạt GĐPT: Vững tâm tiến bước

Huệ Quang GĐPTVN