Nhạc phẩm: Một Nhành Mai

Xuân khứ bách hoa lạc

xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhãn tiền quá

lão tòng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

Thiền sư Mãn Giác

Thiền sư Mãn Giác

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Vu Lan Mùa Báo Ân – Tâm Đức

ducquang

Nhạc Giọt Chuông Cam Lộ – Đạo Ca 8

ducquang

Nhạc Tưởng Niệm Anh Năng Quang – Vân Hà Ưng Trụ

datthinh