Nhạc phẩm: Một Nhành Mai

Xuân khứ bách hoa lạc

xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhãn tiền quá

lão tòng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

Thiền sư Mãn Giác

Thiền sư Mãn Giác

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tôi yêu Màu Lam – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

ducquang

Nhạc Karaoke: Chân Dung Áo Lam – Đức Quảng

ducquang