Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

Nhạc phẩm DÒNG ANOMA – THÀNH CATYLA – Tác giả: Hoàng Cang – Hòa âm Hoài Phương – Videokaraoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Đà Nẵng thành kính phân ưu

Lễ cầu nguyện và tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Hạnh Tuấn tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

Cầu an đầu năm

phuocthanh