Nhạc Lý: Ý Nghĩa Dấu DC Trong Bài Hát

Kính thưa quý anh chị em.

Ở cuối bản nhạc ta gặp dấu DC ( Da Capo) nghĩa là trở lại từ đầu hát cho đến chữ  FINE là chấm dứt (Da Capo al fine).

Ta gặp trường hợp này trong bài Trại ca Vườn Xanh:

Có nghĩa là hát trở lại từ đầu: Về đây vun xới…. cho đến chỗ có chữ Fine .. Đắp xây gia đình -( hay chữ Hết) thì bản nhạc mới kết thúc.

Trường hợp thứ hai là bài Thiếu nữ áo lam sử dụng dấu Hồi Tống ở cuối bản nhạc:

thì phải lặp lại từ đầu  Đoàn chị em….cho đến chữ FINE (hoặc chữ HẾT)… Ánh Đạo thiêng  thì bài hát mới kết thúc.

Vì là bài Trại Ca và Đoàn Ca nên rất quan trọng cho tính truyền thống – Thế hệ trước ca thiếu thì các thế hệ sau khó sửa đổi.

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Thông báo về Hội Thi Sáng Tác Kiều Thi Ca

ducquang

Ca khúc “ÁNH SAO LAM”. Sáng tác: Quang Viễn.

Bản trường ca đa tạ

nhuanphap