Nhạc Lý Căn bản (8)

DẤU NHẮC LẠI – DẤU HỒI TẤU
KHUNG THAY ĐỔI

1. DẤU NHẮC LẠI:
Khi có thêm yêu cầu phải diễn lại một phần hoặc toàn bài nhạc, người ta dùng thêm dấu hồi tấu. Dấu hồi tấu được ghi 2 lần.

còn tiếp

Bài khác nên xem

Ca khúc MÂY MỜ ĐỈNH THỨU – tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Sáng Tỏa Hoa Đàm – Hằng Vang

ducquang

Bài Hát Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nhất Chi Mai

ducquang