Nhạc Lý Căn bản (8)

DẤU NHẮC LẠI – DẤU HỒI TẤU
KHUNG THAY ĐỔI

1. DẤU NHẮC LẠI:
Khi có thêm yêu cầu phải diễn lại một phần hoặc toàn bài nhạc, người ta dùng thêm dấu hồi tấu. Dấu hồi tấu được ghi 2 lần.

còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc: Chan Chứa Tình Lam – Tưởng Niệm Anh Hựu

ducquang

Nhạc Karaoke: Mẹ – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

ducquang