Deprecated: Required parameter $disable_lazyload follows optional parameter $echo in /home/gdptvietnamorg/gdptvietnam.org/public_html/wp-content/plugins/penci-pennews-portfolio/inc/helper.php on line 190
Nhạc Lý Căn bản (8) | GĐPT Việt Nam

Nhạc Lý Căn bản (8)

DẤU NHẮC LẠI – DẤU HỒI TẤU
KHUNG THAY ĐỔI

1. DẤU NHẮC LẠI:
Khi có thêm yêu cầu phải diễn lại một phần hoặc toàn bài nhạc, người ta dùng thêm dấu hồi tấu. Dấu hồi tấu được ghi 2 lần.

còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang

Ca khúc: TỰ NHỦ – Sáng tác: HTr cấp Dũng Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng

Nhạc: Xuất Gia – Hoàng Cang

ducquang