Nhạc Lý Căn bản (8)

DẤU NHẮC LẠI – DẤU HỒI TẤU
KHUNG THAY ĐỔI

1. DẤU NHẮC LẠI:
Khi có thêm yêu cầu phải diễn lại một phần hoặc toàn bài nhạc, người ta dùng thêm dấu hồi tấu. Dấu hồi tấu được ghi 2 lần.

còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc: Phật Giáo Việt Nam – Lê Cao Phan – Lời Anh, Pháp

ducquang

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc: Tôi Yêu Màu Lam – Trần Nhật Thành

ducquang