Nhạc Lý Căn bản (8)

DẤU NHẮC LẠI – DẤU HỒI TẤU
KHUNG THAY ĐỔI

1. DẤU NHẮC LẠI:
Khi có thêm yêu cầu phải diễn lại một phần hoặc toàn bài nhạc, người ta dùng thêm dấu hồi tấu. Dấu hồi tấu được ghi 2 lần.

còn tiếp

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Bài thương ca Sinh nhật – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Trăng Tròn Tháng Tư – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Vu Lan Mùa Báo Ân – Tâm Đức

ducquang