Nhạc Lý Căn Bản (4)

Bây giờ chúng ta trở lại trạng thái từ đầu, căn bản để nghe và viết nhạc:

Bài khác nên xem

Bài hát Phật giáo Việt Nam

datthinh

Ca khúc THIỆN PHÁP VÀO ĐỜI – tưởng niệm cố HTr Nguyễn Văn Phải

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang