Nhạc Lý Căn Bản (4)

Bây giờ chúng ta trở lại trạng thái từ đầu, căn bản để nghe và viết nhạc:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke – Hòa Thượng Tịnh Khiết

ducquang

Nhạc: Xin Chào – Như Vinh

ducquang