Nhạc Lý Căn Bản (4)

Bây giờ chúng ta trở lại trạng thái từ đầu, căn bản để nghe và viết nhạc:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Về Phú Lâu Na – Như Vinh

ducquang

Còn đây một tấm lòng son (Nhạc: Đức Quảng – tưởng niệm anh Tâm Đắc Phan Văn Ngậc)

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

ducquang