Nhạc: 5 Tiên Tri Xem Voi

Bài hát này phỏng theo bài nhạc “Phồn Ơi”, bài hát có cử điệu xuất phát từ sơn cước. Câu chuyện 5 người mù sờ voi  hát lập đi lập lại như một bài đồng dao được trình bài thành ca khúc này:

Đức Quảng(Sưu tầm và ký âm)

Bài khác nên xem

Nhạc Mừng Phật Ra Đời – Giác An

ducquang

Nhạc Karaoke: Đón Xuân Lành – Võ Tá Hân

ducquang

Nhạc Karaoke: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

ducquang

2 comments

lê ngọc vinh 27/10/2013 at 21:55

bài 5 tiên trí xem với có phải thiếu câu cuối không vậy

ducquang 29/10/2013 at 10:37

Chắc vậy – để bên Văn nghệ chỉ nh lại cho đủ – cảm ơn.

Comments are closed.