Nhạc Karaoke: Vu Lan Mùa Báo Ân – Tâm Đức

Nhạc phẩm: VU LAN MÙA BÁO ÂN – Nhạc và lời: Tâm Đức

Bài khác nên xem

Thơ: Nhắm mắt xuôi tay của Tâm Từ Hoàng Mộng Long

phuocthanh

BHD Gia Định – Khóa hướng dẫn văn thể mỹ cho ĐS Thiếu Nữ

nhuanphap

Nhạc: Đêm Xuất Gia – Hoàng Cang

ducquang