Chân dung Người Áo Lam (tưởng niệm Anh Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ)

Nhạc phẩm CHÂN DUNG NGƯỜI ÁO LAM – Tưởng niệm anh Như Tâm- Nguyễn Khắc Từ – Sáng tác: Đức Quảng 1993

– Hòa âm: Hoàng Phúc – Tiếng hát Khánh Phương-Đăng Khôi (GĐPT Ưu Đàm Ninh Thuận)

Bài khác nên xem

Thơ: Nước mắt mẹ hiền của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

phuocthanh

Video: Môn đồ pháp quyến thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thượng Thủ

Áo Lam

Nhạc: Họp Đoàn. Thơ Tuệ Kiên-Nhạc Võ Tá hân

ducquang