Chân dung Người Áo Lam (tưởng niệm Anh Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ)

Nhạc phẩm CHÂN DUNG NGƯỜI ÁO LAM – Tưởng niệm anh Như Tâm- Nguyễn Khắc Từ – Sáng tác: Đức Quảng 1993

– Hòa âm: Hoàng Phúc – Tiếng hát Khánh Phương-Đăng Khôi (GĐPT Ưu Đàm Ninh Thuận)

Bài khác nên xem

Thơ – (sáng tác: Tâm Minh Ngô Tằng Giao)

THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

nhuanphap

Đại tháp Sanchi, đỉnh cao của nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ

phuocthanh