Nhạc Karaoke: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

Nhạc phẩm VANG MÃI DIỆU ÂM – Tưởng niệm cố huynh trưởng nhạc sĩ Lê Cao Phan – Nhạc& lời: đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Ca Lăng Tần Già 2014: Như Loan (Nha Trang)

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang

Nghe Kinh, Một Văn Liệu Phật Học Sinh Động

phuocthanh

Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

ducquang