Nhạc Karaoke: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

Nhạc phẩm VANG MÃI DIỆU ÂM – Tưởng niệm cố huynh trưởng nhạc sĩ Lê Cao Phan – Nhạc& lời: đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Ca Lăng Tần Già 2014: Như Loan (Nha Trang)

Bài khác nên xem

Nhạc Tưởng Niệm: Thông Già Rủ Bóng Vườn Lam

ducquang

PHÁP HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

nhuanphap

Bình Yên

phuocthanh