Nhạc Karaoke: Chim Bốn Phương – Hoàng Cang

Nhạc phẩm: CHIM BỐN PHƯƠNG – Tác giả: Hoàng Cang – Hòa âm: Hoài Phương – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Hành Trình Du khảo CamBotdia kỳ I

phuocthanh

Ngành nữ GĐPT Kỳ Viên (BHD Cam Ranh) kỷ niệm ngày Hạnh

Huệ Quang GĐPTVN

Pho Tượng Phật Bằng Đồng Thếp Vàng Lớn Nhất Việt Nam

phuocthanh