Nhạc Karaoke: Tiếng chuông khuya – Giác An

Nhạc phẩm TIẾNG CHUÔNG KHUYA – Nhạc và lời – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Quốc Thắng

Bài khác nên xem

LỜI NHẮN NHŨ HUYNH TRƯỞNG NGÀNH ĐỒNG VÀ NGÀNH THANH

nhuanphap

Bay Đi Cánh Chim Lam

phuocthanh

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang