Nhạc Karaoke: Thương mẹ – Đức Quảng

Nhạc phẩm THƯƠNG MẸ – Nhạc và Lời: Đức Quảng – Hòa âm Hoài phương – Ca sĩ Khánh Vân

Bài khác nên xem

Thơ : Tình Mẹ

phuocthanh

Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi – Bài Thơ Hành Hương Phật Tích

ducquang

360 Hình Ảnh Tôn Tượng Phật Kính Mừng Phật Đản (phần 1)

phuocthanh