Nhạc Karaoke: Thoảng cánh mây trời – Ngô Mạnh Thu

Nhạc phẩm: THOẢNG CÁNH MÂY TRỜI – Ngô Mạnh Thu 1999 – Tiếng hát Anh Thư

Bài khác nên xem

Dư Âm Không Dứt ( tiếp phần 1)

ducquang

Thơ: Hoa Kinh

phuocthanh

Đức Phật vào đời

phuocthanh