Nhạc Karaoke: Rước Đèn Tháng Tám – Vân Thanh

Nhạc phẩm RƯỚC ĐÈN THÁNG TÁM – tác giả Vân Thanh – Tốp ca Thiếu nhi

 

Bài khác nên xem

Phù Hiệu Hội Hiếu Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

ducquang

Dây Thân Ái – Lời Việt Lê Lừng

ducquang

Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang