Nhạc Karaoke: Rước Đèn Tháng Tám – Vân Thanh

Nhạc phẩm RƯỚC ĐÈN THÁNG TÁM – tác giả Vân Thanh – Tốp ca Thiếu nhi

 

Bài khác nên xem

Nhạc: Dặn Dò

ducquang

[Video Clip] Thư chúc tết của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT VN

Áo Lam

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang