Nhạc Karaoke: Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

Nhạc phẩm NIỀM TIN VỮNG BỀN – Tưởng niệm thầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

Bài khác nên xem

Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

ducquang

Nhạc: Trái Tim Bồ Tát – Thích Trường Long

ducquang

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang