Nhạc Karaoke: Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

Nhạc phẩm NIỀM TIN VỮNG BỀN – Tưởng niệm thầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

Bài khác nên xem

Thơ: Phật ở đâu xa

phuocthanh

Phật tử giữ chùa

nhuanphap

33 Ứng hóa thân Bồ-tát Quán Thế Âm

phuocthanh