Nhạc Karaoke: Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

Nhạc phẩm NIỀM TIN VỮNG BỀN – Tưởng niệm thầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

Bài khác nên xem

Nhạc: Đêm Lam Sơn – Thanh Thoại

ducquang

Anh Nguyên Ngộ gởi thơ cho Đại Hội

phuocthanh

Thơ : Tạ Từ

phuocthanh