Nhạc Karaoke: Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

Nhạc phẩm NIỀM TIN VỮNG BỀN – Tưởng niệm thầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

Bài khác nên xem

Xuân như ngày ấy

nhuanphap

Bản trường ca đa tạ

nhuanphap

Tản Mạn về Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh