Nhạc Karaoke: Như Thị Thất 20 mùa Thành Đạo

Nhạc phẩm NHƯ THỊ THẤT 20 MÙA THÀNH ĐẠO – Sáng tác: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Thụy Vân (Bài ca tri ân Như Thị Thất)

Bài khác nên xem

Vô ngã vị tha

nhuanphap

32 Vẻ Đẹp Tượng Phật Đồng Dương

phuocthanh

MẸ YÊU

nhuanphap