Nhạc Karaoke: Nguyện Theo Bước Thầy – Ngô Mạnh thu

Nhạc phẩm NGUYỆN THEO BƯỚC THẦY – Nhạc & lời Ngô Mạnh Thu – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

Bài khác nên xem

CHÍ TÂM ĐÃNH LỄ A XÀ LÊ THANH QUANG ĐẠI NHÂN

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Đường Lam Tình Lam – Chúc Linh

ducquang

Khoá Mỹ thuật Huynh trưởng ngành Đồng GĐPT Gia Định

nhuanphap