Nhạc Karaoke: Kinh Nguyện – Tâm Trí Quang Vui

Nhạc phẩm KINH NGUYỆN – Tác giả Tâm Trí Quang Vui (Hoa Kỳ) – Ca đoàn A Dật Đa – Video karaoke: Đức Quảng 2015

 

Bài khác nên xem

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN

nhuanphap

Xuân đáo bách hoa khai

nhuanphap

Trốn Khổ

phuocthanh