Nhạc: Thương Mẹ – Đức Quảng 1990

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời.

Trong mez

Thuong me A4z

Bài khác nên xem

Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Văn Giảng – Dương Kinh Thành

ducquang

Tản Mạn về Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh

Nhạc: Trái Tim Bồ Tát – Thích Trường Long

ducquang