Nhạc: Thương Mẹ – Đức Quảng 1990

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời.

Trong mez

Thuong me A4z

Bài khác nên xem

Bài hát Phật giáo Việt Nam

datthinh

BHD Gia Định: Hội thi Tiếng hát Lam thanh lần 4

nhuanphap

Thơ Tuệ Sỹ hay những đêm dài heo hút

phuocthanh