Huynh trưởng cấp Dũng Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang

Trong chuyến đi tham quan Cà Mau, Thị Hiện tâm sự: “Đối với chúng em các anh Chí Pháp, Thị Lộc, Tâm Cừ, Tâm Ngọc, Tâm Nguyện thảy đều là những người anh mà Lam viên hậu học như chúng em không thể nào quên, là vì cái đức cái hạnh cái tinh thần Lam của các anh mà lớp kế thừa như lứa em không thể sánh bằng. Các anh không cần chức, không cần danh, chính anh Thị Lộc bảo em làm Liên Đoàn Trưởng, lúc đó em chưa kinh qua bất cứ một trại đào tạo nào. Cứ làm không biết cái gì các anh ấy chỉ, từ từ các anh mở trại đào tạo điều chỉnh sau”.

Anh Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang sinh năm 1933 (Quý Dậu) tại Vĩnh Long, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Âu Châu (2002-2005) và chuyển giao cho các Huynh trưởng khác. Lúc nào anh cũng bảo mình già rồi, nhưng tinh thần thì các anh nhẫn nhục, chịu thương chịu khó, bao dung độ lượng, tinh tấn vô biên, sẳn sàng truyền trao cho thế hệ các em và khi chúng em sai sót điều chi với quý thầy quý đạo hữu dù bất cứ ở đâu, quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào anh cũng đồng phục áo mũ chỉnh tề đến tận nơi đãnh lễ quý thầy quý bác mà tạ tội, mà xin lỗi cho các em để chúng em có một trú xứ an bình nơi quê người mà sinh hoạt. Về đây thấy các anh tận tình bồi dưỡng cho các em, từ vấn đề nhỏ, đến những vấn đề trọng đại để duy trì và phát triển tổ chức rõ là không dễ dàng chút nào. Em biết tâm sự với anh là tâm sự với tất cả mọi người vì anh luôn chia sẻ và bài viết của anh được đa số lớp trẻ thích đọc. Ước gì điều đó là đúng thì mình hạnh phúc biết bao!

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Tu bát Quan Trai

phuocthanh

Tu Viện Quảng Hương Gìa Lam

phuocthanh

Triết lý cây tre

nhuanphap